General forsamling

20. marts 2018 - 19:30

Frederiksværk

Indkaldelse, udkast til dagsorden, regnskab for 2017, budgetforslag for 2018,  forslag til vedtægtsændringer og referater for ordinær og ekstraordinær generalforsamling i 2017 er udsendt til medlemmerne.