Workshop

Vi laver den anden interne workshop i Milonga onsdag d. 8. november i Paraplyens Store Sal, Jernbanegade 2, Frederiksværk.
Der undervises fra kl. 19:30 – 21:30 med en pause undervejs.
Fra kl. 21:30 – 22:00 vil der være fri tid til at øve.
Ligesom sidst vil Paul og Vibeke være undervisere, og de vil tage fat på lidt sjovere trin end basis-trinnene.
Det er ikke en forudsætning at have været med på første Milonga workshop for at være med på denne.
Prisen er som sidst kr. 25 for medlemmer; har du/I ikke fået fornyet medlemskabet kan det gøres samtidig med indbetalingen til workshoppen.
Der vil være noget kage-sødt til pausen; medbring venligst selv kaffe/the som vanligt.
Tilmelding parvis senest søndag d. 5. november. Har du ingen partner, så kontakt Vibeke, så ser vi, hvad vi kan gøre.
Betaling til vores konto i Nordea: Reg. nr. 2580 Kontonr. 0715 970 678. Husk navn.
Der bliver med meget stor sandsynlighed en tredie workshop med overskriften “Milonga & Musicality” onsdag  d. 6. december med Jorge Richards som gæstelærer. Prisen på denne bliver sandsynligvis kr. 125. Mere info følger.