Workshop

Sæsonens workshops er p.t. ikke helt fastlagte. Igen i år vil vi satse på musikforståelse, og ornamentering i og imellem trinnene står også på ønskeliste. Har i særlige ønsker m.h.t. workshops, så send en mail til kontakt@tangohalsnaes.dk.
.Der vil være noget kage-sødt til pausen; medbring venligst selv kaffe/the som vanligt.
Prisen er  kr. 25 per workshop for medlemmer.
Tilmelding parvis ved at skrive til kontakt@halsnaestango.dk senest fredag d. 6. april.
 
Betaling til foreningens konto i Nordea: Reg. nr. 2580 Kontonr. 0715 970 678. Husk navn..